Автор: kirilkalchev.photo

Воден знак на снимка

Най-общо Водният знак или Watermark служи за защита на изображения. Понякога може да възникне проблем с „авторските права“. Затова сега ще ви покажа,…